Kupię, sprzedam, oddam » Telefony i akcesoria » Telefony stacjonarne » Pozostałe

Witamy

Dodawanie i przeglądanie ogłoszeń w naszym serwisie jest bezpłatne.
Aktualnie mamy 30 269 ogłoszeń.

Dodaj darmowe ogłoszenie…

Pozostałe - Syndyk sprzeda sprzęt teleinformatyczny

    « Powróć do listy ogłoszeń.

Syndyk sprzeda sprzęt teleinformatyczny

Dodano 16 kwi 2018, 12:24

Lokalizacja: Warszawa - Sródmieście, St. Augusta
Dane kontaktowe:
Osoba do kontaktu:Pan Sławomir Zach
Nazwa firmy:Biuro Syndyka
Telefon stacjonarny:22 639-45-55
Adres email:
Strona www: syndycy.com.pl
Cena: 2 992,50 zł

Treść ogłoszenia:

Syndyk masy upadłości H&B Pharma S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w konkursie na sprzedaż sprzętu teleinformatycznego.
Regulamin konkursu ofert zamieszczony jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl
Cena wywoławcza: 2.992,50 zł (dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) netto.
Wadium: 500,00 zł (pięćset złotych).
Wyklucza się zapłatę ceny w drodze kompensaty z ewentualnymi należnościami przysługującymi oferentowi wobec H&B Pharma S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie.
Szczegółowe informacje na temat konkursu ofert oraz zestawienie towarów można uzyskać w biurze Syndyka masy upadłości H&B Pharma S.A. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55.
Pisemne oferty zawierające dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 2 pkt 1 Regulaminu konkursu ofert, winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2018 r. w biurze Syndyka masy upadłości H&B Pharma S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia 2018 r., godz. 12:00, w biurze Syndyka masy upadłości H&B Pharma S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Fotografie do tego ogłoszenia:
foto

    « Powróć do listy ogłoszeń.