Nieruchomości » Lokale » Lokale - sprzedam

Witamy

Dodawanie i przeglądanie ogłoszeń w naszym serwisie jest bezpłatne.
Aktualnie mamy 27 984 ogłoszeń.

Dodaj darmowe ogłoszenie…

Lokale - sprzedam - Uniwersytet Ślaski w Katowicach sprzeda obiekt

    « Powróć do listy ogłoszeń.

Uniwersytet Ślaski w Katowicach sprzeda obiekt

Dodano 06 cze 2019, 12:02

Lokalizacja: Sosnowiec, Puławskiego 6
Dane kontaktowe:
Osoba do kontaktu:Pan Mirosław Kondla
Nazwa firmy:Uniwersytet Śląski w Katowicach
Telefon stacjonarny:32 359-22-50
Telefon komórkowy:323-592-250
Adres email:
Cena: 1 zł
Powierzchnia lokalu: 1116 m2
Ilość kondygnacji: 2
Pośrednik: nie

Przeznaczenie lokalu: usługowy
Udogodnienia i inst.:

Treść ogłoszenia:

"Podana cena nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest podana ze względu na wymogi techniczne portalu".

Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
Ogłasza konkurs ofert , na wynajem budynku Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu przy ul. Pułaskiego 6

1. Przedmiotem konkursu jest : wynajem powierzchni budynku Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu przy ul. Pułaskiego 6.
2. Dla nieruchomości , w której znajdują się pomieszczenia będące przedmiotem konkursu prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Księgi Wieczyste o nr KA1S/00012102/1.
3. W skład powierzchni udostępnionej przez Uniwersytet w ramach postępowania wchodzą pomieszczenia o łącznej powierzchni 1116 m².
4. Uczelnia dopuszcza różne formy działalności gospodarczej dla wskazanego obiektu w tym całkowitą zmianę charakteru użytkowego obiektu.
5. Nieruchomość , w której znajdują się pomieszczenia będące przedmiotem konkursu stanowią własność Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - zobowiązań i obciążeń- brak.
6. Pisemna oferta powinna zawierać :
1)datę sporządzenia oferty
2)proponowaną stawkę netto czynszu najmu .
3) warunki szczegółowe oferty takie jak:
-koncepcja zagospodarowania przedmiotu najmu
-czas obowiązywania umowy
-skrócony opis działalności jaką oferent zamierza prowadzić w przedmiocie najmu
-szacunkowa kwota środków finansowych jaką oferent zamierza zainwestować w obiekt.
4)oświadczenie o zapoznaniu się z „Zasadami i trybem oddawania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” ujętymi w zarządzeniu nr 30/2013 z dnia 21 lutego 2013 Rektora Uniwersytetu Śląskiego
5) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie :
a) zaświadczenia o nr NIP
b) zaświadczenia o nr REGON,
c) odpisu z KRS lub innego dokumentu rejestrowego podmiotu ( wystawiony lub potwierdzony przez organ wystawiający , nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem otwarcia ofert )
6) Pozostałe warunki formalne jakie powinna spełniać oferta określa wspomniane powyżej Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego . Pełny tekst zarządzenia dostępny jest na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego pod adresem http://us.edu.pl/ w zakładce prawo bądź w siedzibie uczelni w Katowicach przy ul Bankowej 12 w Dziale Organizacyjno – Prawnym parter pok. nr 1.
7. Pisemne zgłoszenia udziału w konkursie w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach , oznaczone hasłem „Konkurs- wynajem budynku –Sosnowiec ul Pułaskiego 6” należy składać w biurze Działu Gospodarowania Nieruchomościami, mieszczącym się w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12 pok. 67 do dnia 1.07.2019 godz. 10.00
8. Przystępujący do konkursu powinien:
a) Złożyć pisemne oświadczenie, że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym budynku oraz pomieszczeń i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
b) Złożyć pisemne oświadczenie, że zapoznał się z ustalonymi zasadami, trybem i warunkami postępowania i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

9. Konkurs nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych .
10. Przystępujący do konkursu nie może w dniu otwarcia kopert posiadać żadnych zaległości finansowych wobec Uniwersytetu Śląskiego z tytułu jakichkolwiek innych umów.

Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego w dniu 1.07.2019 o godz.10.30 w sali nr 24 w budynku Rektoratu przy ul. Bankowej 12 w Katowicach.
Szczegółowe zasady, tryb i warunki konkursu można otrzymać w Dziale Organizacyjno -Prawnym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12 pokój 1 tel. 323591455) i w Dziale Gospodarowania Nieruchomościami Bankowa 12 pok. 67 ( Tel 32 3592250 ,2253 ) lub na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego - http://www.us.edu.pl (ogłoszenia)
Uniwersytet Śląski zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu lub unieważnienia konkursu, bez podania przyczyny.

Fotografie do tego ogłoszenia:
foto

    « Powróć do listy ogłoszeń.