Nieruchomości » Domy » Domy - sprzedam

Witamy

Dodawanie i przeglądanie ogłoszeń w naszym serwisie jest bezpłatne.
Aktualnie mamy 27 846 ogłoszeń.

Dodaj darmowe ogłoszenie…

Domy - sprzedam - Syndyk sprzeda 1/2 prawa własności domu w Smardzewicach

    « Powróć do listy ogłoszeń.

Syndyk sprzeda 1/2 prawa własności domu w Smardzewicach

Dodano 27 cze 2019, 14:20

Lokalizacja: Smardzewice, Ostrowskiego
Dane kontaktowe:
Osoba do kontaktu:Pani Karolina Klunder
Nazwa firmy:Biuro Syndyka
Telefon stacjonarny:50 009-70-97
Telefon komórkowy:500-097-097
Adres email:
Cena: 30 000 zł
Powierzchnia domu: 189 m2 Powierzchnia działki: 7 arów
Liczba kondygnacji: 2 Ilość pokoi: 7
Rok budowy: 1990
Pośrednik: nie Rynek: wtórny

Odprowadzanie ścieków: inne
Rodzaj ogrzewania: inne

Treść ogłoszenia:

Syndyk masy upadłości Renaty Chwalińskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 66/16) ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z częściami składowymi gruntu, w miejscowości Smardzewice przy ul. Posła Józefa Ostrowskiego 4 dla której Sąd Rejonowy Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW nr PT1T/00016777/1, za cenę nie niższą niż 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i zero groszy). Wadium wynosi 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych i zero groszy).

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2019 r. osobiście w Biurze Syndyka Karoliny Klunder, ul. Marszałkowska 85 lok. 10 w Warszawie lub przesłać je na adres tejże kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 sierpnia 2019 roku w Biurze Syndyka Karoliny Klunder, ul. Marszałkowska 85 lok. 10 w Warszawie o godz. 12:00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności przybyłych oferentów, a na okoliczność tą sporządzony zostanie Protokół.

Opis i oszacowanie nieruchomości oraz regulamin sprzedaży dostępne są w aktach sprawy sygn. akt V GUp 66/16 w gmachu Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 500 097 097 lub pod adresem e-mail: k.klunder@brlaw.pl.

    « Powróć do listy ogłoszeń.