Nieruchomości » Mieszkania » Mieszkania - sprzedam

Witamy

Dodawanie i przeglądanie ogłoszeń w naszym serwisie jest bezpłatne.
Aktualnie mamy 27 932 ogłoszeń.

Dodaj darmowe ogłoszenie…

Mieszkania - sprzedam - Sprzedaż mieszkania w Cieszynie, ul.Górna 16

    « Powróć do listy ogłoszeń.

Sprzedaż mieszkania w Cieszynie, ul.Górna 16

Dodano 31 lip 2019, 11:46

Lokalizacja: Cieszyn - Wybierz, Górna 16
Dane kontaktowe:
Osoba do kontaktu:Izabela Sidzina
Nazwa firmy:Urząd Miasta Cieszyn
Telefon stacjonarny:33 479-42-30
Telefon komórkowy:334-794-230
Adres email:
Cena: 240 000 zł
Powierzchnia mieszkania: 80 m2
Numer piętra: 2
Ilość kondygnacji: 3
Pośrednik: nie Rynek: wtórny
Winda: nie

Treść ogłoszenia:

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 będącego własnością Gminy Cieszyn, położonego w budynku przy ul. Górnej 16 w Cieszynie wraz z udziałem w 11825/65534 części do działki nr 44, obr. 45 o pow. 824 m2, obj. KW Nr BB1C/00088749/0 Sądu Rejonowego w Cieszynie.
Nieruchomość zostanie udostępniona do obejrzenia w dniu 28.08.2019 r. w godz. od 12.00 do 12.30.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 240 000,- zł. Sprzedaż zwolniona jest z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm).
Przetarg odbędzie się w dniu 6.09.2019 r. w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) o godz. 9.00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie, w formie pieniężnej, wadium w wysokości 24 000,- zł. Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.09.2019 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169. Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto (nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od zamknięcia przetargu).
Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona przez nabywcę na wskazane konto, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy ponosi nabywca.
Dokumentacja dotycząca sprzedaży w/wym. nieruchomości znajduje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie (parter – pokój 6).
Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w razie uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM w Cieszynie, tel. 33/4794 230, 33/4794 232.
Ogłoszenia o przetargach w pełnej treści zostały zamieszczone na stronie internetowej bip.um.cieszyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro).

Fotografie do tego ogłoszenia:
Foto

Pozostałe zdjęcia do tego ogłoszenia:

prev next

    « Powróć do listy ogłoszeń.