Nieruchomości » Działki » Działki - wynajem

Witamy

Dodawanie i przeglądanie ogłoszeń w naszym serwisie jest bezpłatne.
Aktualnie mamy 27 257 ogłoszeń.

Dodaj darmowe ogłoszenie…

Działki - wynajem - Dzierżawa działki z budynkiem Mińsk Mazowiecki

    « Powróć do listy ogłoszeń.

Dzierżawa działki z budynkiem Mińsk Mazowiecki

Dodano 27 sie 2019, 10:47

Lokalizacja: Mińsk Mazowiecki - Warszawa, Kopernika 13
Dane kontaktowe:
Osoba do kontaktu:Jolanta Kozak-Piwowarczyk
Nazwa firmy:Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
Telefon stacjonarny:25 759-53-23
Telefon komórkowy:257-595-325
Adres email:
Cena: 2 500 zł
Powierzchnia działki: 8,10 arów
Rodzaj działki: usługowo-handlowa Dojazd: asfaltowy
Warunki zabudowy: są warunki zabudowy
Uzbrojenie i media:

Treść ogłoszenia:

WYCIĄG
Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

na dzierżawę zabudowanej działki Nr 1690/3, położonej w Mińsku Mazowieckim w przy ulicy Mikołaja Kopernika 13, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej na okres do 7 lat

I Przedmiot przetargu:
Działka gruntu Nr 1690/3, o powierzchni 810 m², zabudowana budynkiem usługowym, murowanym, parterowym o powierzchni użytkowej 117,79 m².
Zgodnie z księgą wieczystą Nr SI1M/00001023/9 stanowi własność Miasta Mińsk Mazowiecki.
Nieruchomość jest ogrodzona.
Uzbrojenie przyległych ulic w urządzenia infrastruktury publicznej: sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektryczna, gazowa, droga utwardzona

II Warunki przetargu:
1) Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego: 2.500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset), do miesięcznego czynszu dzierżawnego należy doliczyć podatek VAT,
2) wadium: 250,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt), płatne w pieniądzu, najpóźniej w dniu 26 września 2019 r.,
3) postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może być ono niższe niż: 25,00 zł (1% wywoławczej wartości czynszu miesięcznego, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).

Przeznaczenie wymienionej wyżej nieruchomości w planie miejscowym – usługi nieuciążliwe dla otoczenia, w tym: handel, gastronomia, rzemiosło, kultura, turystyka, oświata, zdrowie z dopuszczeniem biur, banków i urzędów.

III. Termin i miejsce przetargu:
1 października 2019 roku, początek o godz. 12oo w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1.

IV. Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, na terenie miasta w sposób zwyczajowo przyjęty oraz opublikowano na stronie internetowej Urzędu Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej.

V. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu uzyskać można: w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki ( Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, pokój nr 207); telefonicznie: numery telefonów: 25 7595325 lub 25 7595323 - codziennie w godzinach urzędowania do 26 września 2019 r. włącznie.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

    « Powróć do listy ogłoszeń.