Nieruchomości » Lokale » Lokale - wynajem

Witamy

Dodawanie i przeglądanie ogłoszeń w naszym serwisie jest bezpłatne.
Aktualnie mamy 28 811 ogłoszeń.

Dodaj darmowe ogłoszenie…

Lokale - wynajem - Dzierżawa budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Micin

    « Powróć do listy ogłoszeń.

Dzierżawa budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Micin

Dodano 23 Oct 2019, 11:04

Lokalizacja: Krzyżanów - Micin, Micin
Dane kontaktowe:
Osoba do kontaktu:Urząd Gminy Krzyżanów
Nazwa firmy:Urząd Gminy Krzyżanów
Telefon stacjonarny:24 356-29-06
Telefon komórkowy:243-562-906
Adres email:
Cena: 2 500 zł
Powierzchnia lokalu: 516 m2
Ilość kondygnacji: 3
Pośrednik: nie

Przeznaczenie lokalu: usługowy
Udogodnienia i inst.: miejsca parkingowe, kuchnia

Treść ogłoszenia:

Wójt Gminy Krzyżanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Krzyżanów.
Przedmiotem przetargu jest:
• Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem po szkole podstawowej w miejscowości Micin, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 15/4 o pow. 0,74 ha, położona w miejscowości Micin, obręb geodezyjny Micin, stanowiąca własność Gminy Krzyżanów, stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej numer LD1K/00030862/1. Budynek częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Ściany murowane z cegły pełnej, budynek w całości poddany termomodernizacji w roku 2015. Powierzchnia użytkowa budynku 516,41 m². Ogrzewanie budynku z kotłowani własnej zasilanie - eko – groszek. Instalacja wodno - kanalizacyjna- własna.

• Wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości następuje na okres do 8 lat ze wskazaniem przeznaczenia dzierżawy na cele związane: z opieką zdrowotną, opieką społeczną, oświatą oraz działalnością szkoleniową.

• Wywoławcza minimalna wysokość czynszu za dzierżawę nieruchomości w miejscowości Micin oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 15/4 obręb Micin, ustalona na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Krzyżanów nr 62/OG/2019 z dnia 6.08.2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzyżanów - wynosi miesięcznie kwotę nie mniejszą niż 2.500,00 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych 00/100) + podatek VAT płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca.

• Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, którego wysokość ustalono w kwocie 250,00 zł. Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Gminy nr: 55 9021 1018 0100 0185 2001 0016 B.S Wspólna Praca w Kutnie odział w Krzyżanowie lub kasie Urzędu Gminy w Krzyżanowie do dnia 31.10.2019 roku do godz. 15.00. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku bankowym Urzędu Gminy Krzyżanów. Wpłata wadium przez uczestnika stanowi potwierdzenie przyjęcia warunków przetargu, zapoznania się z dodatkowymi informacjami o przedmiocie przetargu, umową dzierżawy oraz zgodę na zawarcie umowy.

• Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

• Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet kwoty czynszu dzierżawnego, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu, gotówką lub przelewem na konto podane przez uczestnika przetargu bez prawa do odsetek.

• Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy będzie skutkowało przepadkiem wadium.

• Osoby biorące udział w przetargu, winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następują na podstawie danych ewidencyjnych.

• Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy dzierżawy ponosi nabywca.

• Wysokość postąpienia zostanie ustalona przez uczestników przetargu jednak nie może być mniejsza niż 1% określonej ceny wywoławczej.

• Przetarg odbędzie się w dniu 06 listopada 2019 roku w siedzibie Urzędu Gminy Krzyżanów o godz.10.00.


Bliższych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzyżanów pokój nr . 9, Tel. /024/ 356 29 06

Fotografie do tego ogłoszenia:
Foto

Pozostałe zdjęcia do tego ogłoszenia:

prev next

    « Powróć do listy ogłoszeń.