Nieruchomości » Lokale » Lokale - wynajem

Witamy

Dodawanie i przeglądanie ogłoszeń w naszym serwisie jest bezpłatne.
Aktualnie mamy 28 811 ogłoszeń.

Dodaj darmowe ogłoszenie…

Lokale - wynajem - Wynajem lokalu użytkowego, Basen Wola, Pszczyńska 9

    « Powróć do listy ogłoszeń.

Wynajem lokalu użytkowego, Basen Wola, Pszczyńska 9

Dodano 15 Jan 2020, 9:22

Lokalizacja: Miedźna, Pszczyńska 9
Dane kontaktowe:
Osoba do kontaktu:Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
Nazwa firmy:Gminny Ośrodek
Telefon stacjonarny:32 448-89-31
Telefon komórkowy:324-488-931
Adres email:
Cena: 164 zł
Powierzchnia lokalu: 20 m2
Ilość kondygnacji: 1
Pośrednik: nie

Przeznaczenie lokalu: usługowy
Udogodnienia i inst.:

Treść ogłoszenia:

Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli
ogłasza
VI Ustny Przetarg Nieograniczony
na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli,
ul. Pszczyńska 9, 43-225 Wola

- o pow. 20,5 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej


Przetarg odbędzie się w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli w dniu 22.01.2020 r. o godz. 930

Cena wywoławcza 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 8,00 zł + VAT

Wysokość opłat z tytułu czynszu ustalona zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań na konto Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli. Oprócz czynszu najemca będzie zobowiązany we własnym zakresie uiszczać opłaty za media
i podatek od nieruchomości / tj. od budynków lub ich części zajętych i związanych prowadzeniem działalności gospodarczej /. Osoba, która przetarg wygra, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy najmu do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w kwocie stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu brutto, wyliczonego w oparciu o wylicytowaną w przetargu stawkę czynszu.
Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim.
Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
Termin zagospodarowania lokalu użytkowego: od dnia podpisania umowy najmu.
Termin przeprowadzenia pierwszego przetargu: 28.02.2019 r.
Termin przeprowadzenia drugiego przetargu: 24.04.2019 r.
Termin przeprowadzenia trzeciego przetargu: 12.06.2019 r.
Termin przeprowadzenia czwartego przetargu: 21.08.2019 r.
Termin przeprowadzenia piątego przetargu: 09.10.2019 r.

Wadium w wysokości 50,00 zł należy wpłacić na konto Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli nr 70 8446 0006 2001 0000 3095 0004 w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 21.01.2020 r.

Treść regulaminu przetargu oraz dokładne informacje można uzyskać w sekretariacie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli lub telefonicznie pod nr: 32448 89 31.

Fotografie do tego ogłoszenia:
foto

    « Powróć do listy ogłoszeń.