Nieruchomości » Działki » Działki - sprzedam

Witamy

Dodawanie i przeglądanie ogłoszeń w naszym serwisie jest bezpłatne.
Aktualnie mamy 28 850 ogłoszeń.

Dodaj darmowe ogłoszenie…

Działki - sprzedam - Biuro Syndyka sprzeda działkę w Sypniewie

    « Powróć do listy ogłoszeń.

Biuro Syndyka sprzeda działkę w Sypniewie

Dodano 27 Oct 2020, 8:05

Lokalizacja: Sypniewo
Dane kontaktowe:
Osoba do kontaktu:Biuro Syndyka
Nazwa firmy:Biuro Syndyka
Telefon komórkowy:605-297-975
Cena: 18 861 zł
Powierzchnia działki: 53,89 arów
Rodzaj działki: rolna Dojazd: utwardzony
Warunki zabudowy: brak WZ
Uzbrojenie i media:

Treść ogłoszenia:

Syndyk masy upadłości informuje, iż w postępowaniu upadłościowym Mariana Zacharewicza , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałego w Gdyni przy ulicy ul. Radosnej 6A /8, organizowany jest pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż
1.1 prawa odrębnej własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej , działka ewidencyjna nr 323 o powierzchni 5.389m2, zlokalizowana w obrębie Sypniewo, gm. Margonin, powiat chodzieski, KW PO1B/00055419/0 , za cenę wywoławczą do sprzedaży wymuszonej nie niższą niż 18.861,00 zł ( słownie: osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych)

WARUNKI I PRZEBIEG PRZETARGU


1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy prawa przyznają zdolność prawną, które wpłaciły wadium.

2.Wadium na poczet ceny nabycia udziału w prawie własności nieruchomości wynosi :
1/na poczet ceny nabycia udziału w prawie własności nieruchomości wynosi 1.886,00 zł
i winno być wniesione na rachunek bankowy prowadzony dla Upadłego o numerze 38 1090 1098 0000 0001 3574 3116.
3.Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 13 listopada 2020r. pod rygorem odrzucenia oferty.
4. Oferty należy składać do dnia 13 listopada 2020r. w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty na adres „Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy Sędzia Komisarz SSR Anna Stankiewicz ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk z dopiskiem w kolorze czerwonym
- „OFERTA na nabycie nieruchomości w postępowaniu upadłościowym Marian Zacharewicz Sygn. Akt VI GUp 199/17 of”
Przetarg odbędzie się chociażby wpłynęła tylko jedna oferta na zakup każdego ze składników masy upadłości.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 18 listopada 2020r. godz. 11.45 , w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk w Sali B 65. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-Komisarza i przybyłych oferentów.
Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje o przetargu i zapoznać się z Regulaminem w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku.
Syndyk udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres b.wasilewska-syndyk@wp.pl lub telefonicznie pod nr tel. 605 29 79 75.

Fotografie do tego ogłoszenia:
Foto

Pozostałe zdjęcia do tego ogłoszenia:

prev next

    « Powróć do listy ogłoszeń.