Nieruchomości » Mieszkania » Mieszkania - sprzedam

Witamy

Dodawanie i przeglądanie ogłoszeń w naszym serwisie jest bezpłatne.
Aktualnie mamy 23 016 ogłoszeń.

Dodaj darmowe ogłoszenie…

Mieszkania - sprzedam - Syndyk sprzeda udział w lokalu mieszkalnym

    « Powróć do listy ogłoszeń.

Syndyk sprzeda udział w lokalu mieszkalnym

Dodano 12 Feb 2021, 9:31

Lokalizacja: Lublin, Herberta
Dane kontaktowe:
Osoba do kontaktu:Biuro syndyka
Nazwa firmy:Biuro syndyka
Telefon stacjonarny:81 532-53-22
Adres email:
Cena: 67 750 zł
Powierzchnia mieszkania: 47 m2
Numer piętra: 1 Ilość pokoi: 3
Ilość kondygnacji: 5
Pośrednik: nie Rynek: wtórny
Winda: nie

Treść ogłoszenia:

Syndyk masy upadłości Tomasza Mazura nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty udziału 1/4 w prawie własności lokalu mieszkalnego położonego w Lublinie przy ul. Herberta 20/74, o nr kw: LU1I/00264664/8 wraz z udziałami w częściach wspólnych budynku, za cenę nie niższą niż 67 750,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy). Oferty należy kierować drogą korespondencyjną (przesyłką poleconą) lub kurierską na adres: kancelaria syndyka Adaminy Partyckiej-Skrzypek, ul. G. Narutowicza 49/4, 20-016 Lublin lub złożyć osobiście w kancelarii (pod tym samym adresem) w godzinach od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku, najpóźniej do dnia 22 lutego 2021 roku (w przypadku nadania na poczcie liczy się data stempla pocztowego). Otwarcie ofert nastąpi 2 marca 2021 roku, g. 12.00 w kancelarii syndyka. Operat szacunkowy i regulamin konkursu dostępny: www.syndyklublin.com.pl zakładka licytacje/nieruchomości.

Fotografie do tego ogłoszenia:
Foto

Pozostałe zdjęcia do tego ogłoszenia:

prev next

    « Powróć do listy ogłoszeń.