Nieruchomości » Działki » Działki - sprzedam

Witamy

Dodawanie i przeglądanie ogłoszeń w naszym serwisie jest bezpłatne.
Aktualnie mamy 22 623 ogłoszeń.

Dodaj darmowe ogłoszenie…

Działki - sprzedam - Syndyk sprzeda udziały w nieruchomości gruntowej

    « Powróć do listy ogłoszeń.

Syndyk sprzeda udziały w nieruchomości gruntowej

Dodano 01 Mar 2021, 17:57

Lokalizacja: Warszawa - Wawer, Syndycy.com.pl
Dane kontaktowe:
Osoba do kontaktu:Biuro Syndyka
Nazwa firmy:Biuro Syndyka
Telefon stacjonarny:22 639-45-55
Telefon komórkowy:226-394-555
Adres email:
Strona www: syndycy.com.pl
Cena: 500 zł
Powierzchnia działki: 44,66 arów
Rodzaj działki: inwestycyjna Dojazd: utwardzony
Uzbrojenie i media:

Treść ogłoszenia:

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest sprzedaż prawa własności:
- udziału 20/600 w niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 3-5-13 w dzielnicy Wawer w mieście Warszawa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 86/31 o powierzchni 0,4466 ha, za cenę nie niższą niż 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).
Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa w godz. 9.00 – 16.00 po uprzednim umówieniu się na termin oględzin oraz w aktach sprawy sygn. akt: XIX GUp 32/20 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.
Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).
Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 27 kwietnia 2021 roku do godz. 16.00 na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.
Decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynęła do biura syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 kwietnia 2021 roku o godzinie 10.15 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.
Szczegółowy regulamin zawierający warunki składania ofert na nabycie nieruchomości i uczestnictwa w konkursie ofert dostępny jest w biurze syndyka oraz na stronie internetowej www.syndycy.com.pl w zakładce licytacje/nieruchomości.

Fotografie do tego ogłoszenia:
foto

    « Powróć do listy ogłoszeń.