Nieruchomości » Działki » Działki - sprzedam

Witamy

Dodawanie i przeglądanie ogłoszeń w naszym serwisie jest bezpłatne.
Aktualnie mamy 22 625 ogłoszeń.

Dodaj darmowe ogłoszenie…

Działki - sprzedam - Nieruchomość gruntowa niezabudowana - Kłobuck

    « Powróć do listy ogłoszeń.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana - Kłobuck

Dodano 30 Jun 2021, 15:49

Lokalizacja: Kłobuck
Dane kontaktowe:
Adres email:
Cena: 30 000 zł
Powierzchnia działki: 5,90 arów
Rodzaj działki: budowlana Dojazd: polny
Warunki zabudowy: plan zagosp.przestrzennego
Uzbrojenie i media:

Treść ogłoszenia:

OGŁOSZENIE
O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI


Syndyk masy upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej Stanisława STĘPINIA (STĘPIŃ) ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kłobucku przy ulicy Jasnej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 811/1 i 811/4, o powierzchni 0,0590 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą nr CZ2C/00038540/1, za cenę nie niższą niż 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

WARUNKI SPRZEDAŻY:
1. oferty pisemne w zamkniętej kopercie wraz z podaniem ceny, pełnych danych nabywcy, wyżej wymienionego prawa oraz oświadczeniem o zapoznaniu się oferenta ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości należy złożyć w biurze syndyka w Częstochowie (42-200) przy ul. Dąbrowskiego 52/1, w terminie do dnia 14 sierpnia 2021 roku;
2. nabywca będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów, w tym podatków i innych kosztów związanych ze sprzedażą;
3. cena zostanie uiszczona w całości w złotych polskich na rachunek masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie;
4. z przedmiotem sprzedaży zapoznać się można po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 886 944 432. Osoby zainteresowane nabyciem uzyskają bliższe informacje co warunków i trybu sprzedaży w biurze syndyka w Częstochowie (42-200) przy ul. Dąbrowskiego 52/1._______________________
Nina PEŁKA, doradca restrukturyzacyjny
nr licencji 1427

Fotografie do tego ogłoszenia:
Foto

Pozostałe zdjęcia do tego ogłoszenia:

prev next

    « Powróć do listy ogłoszeń.