Nieruchomości » Działki » Działki - sprzedam

Witamy

Dodawanie i przeglądanie ogłoszeń w naszym serwisie jest bezpłatne.
Aktualnie mamy 22 625 ogłoszeń.

Dodaj darmowe ogłoszenie…

Działki - sprzedam - Syndyk sprzeda udział w nieruchomości

    « Powróć do listy ogłoszeń.

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości

Dodano 20 Sep 2021, 5:07

Lokalizacja: Lublin, Nałęczowska 76
Dane kontaktowe:
Osoba do kontaktu:syndyk
Nazwa firmy:syndyk
Telefon komórkowy:798-791-056
Adres email:
Cena: 25 400 zł
Powierzchnia działki: 1 arów
Rodzaj działki: rolna Dojazd: brak
Uzbrojenie i media:

Treść ogłoszenia:

Syndyk Sandry Karpińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalność gospodarczą ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, udziału w wysokości 1/5 w prawie własności do :

- nieruchomości gruntowej o pow. 0,14969 ha położonej w miejscowości Hruszów ( działka oznaczona nr ewid. 72), zabudowanej zabudową zagrodową o łącznej pow. zabudowy 206 m2, dla której Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ZA1Z/00022813/6 za cenę nie niższą niż wartość oszacowaniatj. 24 000 zł netto.

- niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,4179 ha położonej w miejscowości Hruszów, Gm. Rejowiec, województwo lubelskie ( działka oznaczona nr ewid. 9), za ceną nie niższą niż kwota oszacowania tj. 1 400 zł netto.

Pozostali współwłaściciel w/w nieruchomości wyrażają chęć na sprzedaż swoich udziałów.

Oferty proszę składać w zapieczętowanej , nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją „Oferta za zakup nieruchomości Hruszów” pod adresem :Biuro Syndyka, ul. Nałęczowska 76,

20-831 Lublin, w terminie 15 października 2021 r. do godz. 13.30 ( liczy się data wpływu do biura syndyka) .

Szczegóły oferty pod numerem telefonu 798 791 056.

    « Powróć do listy ogłoszeń.