Nieruchomości » Działki » Działki - sprzedam

Witamy

Dodawanie i przeglądanie ogłoszeń w naszym serwisie jest bezpłatne.
Aktualnie mamy 22 645 ogłoszeń.

Dodaj darmowe ogłoszenie…

Działki - sprzedam - Syndyk sprzeda działke z zabudowaniami

    « Powróć do listy ogłoszeń.

Syndyk sprzeda działke z zabudowaniami

Dodano 25 Feb 2022, 12:47

Lokalizacja: Gierałtów
Dane kontaktowe:
Osoba do kontaktu:Biuro syndyka
Telefon komórkowy:606-103-035
Adres email:
Cena: 75 000 zł
Powierzchnia działki: 30,14 arów
Rodzaj działki: rolno-budowlana Dojazd: asfaltowy
Warunki zabudowy: plan zagosp.przestrzennego
Uzbrojenie i media:

Treść ogłoszenia:

Syndyk masy upadłości
w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
sprzeda z wolnej ręki mienie upadłej w postaci:

– prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem w zabudowie zwartej z budynkiem gospodarczym (stodoły) w granicach działki o numerze ewidencyjnym 927 o powierzchni 3 014 m2 obręb 0002 Gierałtów, gmina Nowogrodziec, powiat bolesławiecki. Nieruchomość administracyjnie położona w miejscowości Gierałtów nr 268. Stan prawny nieruchomości uregulowany w księdze wieczystej nr JG1B/00006733/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych; za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. 75.000 zł netto.

• Oferty nabycia przedmiotu sprzedaży należy składać pisemnie, w języku polskim, osobiście lub przesyłką kurierską – za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z podaniem sygnatury akt V GUp 98/20 i informacją, że jest to oferta, na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Anna Łaskawiec, ul. Azaliowa 23, 51-252 Wrocław – w terminie do 22.03.2022 do godz. 12.00.
• Warunkiem udziału w postępowaniu o sprzedaż jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości, w wysokości i w sposób określony w Regulaminie sprzedaży, w terminie do 22.03.2022
• Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi 23.03.2022 o godz. 10.00 w Kancelarii we Wrocławiu przy ul. Azaliowej 23 we Wrocławiu.
• Szczegółowe warunki sprzedaży oraz wysokość i zasady wpłacania wadium określone są w Regulaminie sprzedaży dostępnym w Kancelarii we Wrocławiu przy ul. Azaliowej 23.
• Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 606103035 w dni powszednie w godz. 9.00–15.00 lub wysyłając zapytanie na adres: anna_laskawiec@poczta.fm
• Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny.

Fotografie do tego ogłoszenia:
Foto

Pozostałe zdjęcia do tego ogłoszenia:

prev next

    « Powróć do listy ogłoszeń.